Ochrana soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Mandersloot’s Expeditie Bedrijf b.v. klade velký důraz na ochranu vašich osobních údajů. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se snažíme poskytnout jasné a transparentní informace o tom, jak s osobními údaji nakládáme.

Vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili vaše soukromí, a proto s osobními údaji nakládáme pečlivě. Společnost Mandersloot’s Expeditie Bedrijf b.v. ve všech případech dodržuje platné zákony a předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů.  To znamená, že budeme v každém případě:

 • zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s účelem, pro který byly poskytnuty, přičemž tyto účely a typy osobních údajů jsou popsány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů;
 • Omezíme zpracování vašich osobních údajů pouze na ty údaje, které jsou minimálně nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • Vyžádání si vašeho výslovného souhlasu, pokud jej ke zpracování vašich osobních údajů potřebujeme;
 • Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů;
 • nepředávali osobní údaje dalším stranám, pokud to není nezbytné pro plnění účelů, pro které byly poskytnuty;
 • brát na vědomí vaše  práva týkající se vašich osobních údajů, upozornovat na ně a respektovat.

Jako společnost Mandersloot’s Expeditie Bedrijf b.v. jsme odpovědní za zpracování vašich osobních údajů. Pokud po přečtení našich zásad ochrany osobních údajů nebo v obecnějším smyslu máte k nim jakékoli dotazy nebo nás chcete kontaktovat, můžete tak učinit pomocí kontaktních údajů uvedených v dolní části tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů klientů nebo dodavatelů

Osobní údaje klientů nebo dodavatelů zpracovává společnost Mandersloot’s Expeditie Bedrijf b.v. za následujícími účely:

 • Administrativní účely;
 • Komunikace o objednávkách a/nebo pozvánkách;
 • Provedení nebo vystavení objednávky.

Základem těchto osobních údajů je: Sjednaná objednávka;

Pro výše uvedené účely si od vás společnost Mandersloot’s Expeditie Bedrijf b.v. může vyžádat následující osobní údaje:

 • Jméno a příjmení;
 • údaje o adrese
 • Telefonní číslo;
 • E-mailová adresa;

Vaše osobní údaje bude společnost Mandersloot’s Expeditie Bedrijf b.v. uchovávat pro účely výše uvedeného zpracování po dobu:

 • Po dobu trvání smlouvy a poté ve finanční evidenci na základě zákonných požadavků.

 

Zpracování osobních údajů odběratelů newsletteru

Osobní údaje odběratelů newsletteru zpracovává společnost Mandersloot’s Expeditie Bedrijf b.v. za následujícími účely:

 • informování osob prostřednictvím oznámení o novinkách.

Základem těchto osobních údajů je: Registrační formulář pro zasílání newsletteru;

Za výše uvedeným účelem (cíli) může společnost Mandersloot’s Expeditie Bedrijf b.v. od vás požadovat následující osobní údaje:

 • Jméno;
 • E-mailová adresa.

Vaše osobní údaje bude společnost Mandersloot’s Expeditie Bedrijf b.v. uchovávat pro účely výše uvedeného zpracování po dobu:

 • Po dobu, po kterou jste zaregistrováni.

Poskytování třetím stranám

Údaje, které nám poskytnete, můžeme poskytnout třetím stranám, pokud je to nezbytné pro plnění výše popsaných účelů.

Třetí strany využíváme například pro:

 • Poskytování internetového prostředí;
 • zajištění (finanční) správy;
 • Poskytování newsletterů a pozvánek;

Osobni údaje nikdy nepředáváme jiným stranám, se kterými nemáme uzavřenou smlouvu o zpracování. S těmito stranami (zpracovateli) samozřejmě uzavíráme nezbytné dohody, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů. Kromě toho neposkytneme vámi poskytnuté údaje dalším stranám, pokud to nevyžaduje a nepovoluje zákon. Příkladem může být situace, kdy si od nás policie vyžádá (osobní) údaje v rámci vyšetřování. V takovém případě jsme povinni spolupracovat a tyto údaje předat. Osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami, pokud nám k tomu dáte písemný souhlas.

V rámci EU

Osobní údaje neposkytujeme stranám, které se nacházejí mimo EU.

Nezletilé osoby

Osobní údaje nezletilých osob (osob mladších 16 let) zpracováváme pouze v případě, že nám k tomu dali písemný souhlas rodiče, opatrovník nebo zákonný zástupce.

Doba uchovávání

Společnost Mandersloot’s Expeditie Bedrijf b.v. neuchovává osobní údaje déle, než je nezbytné pro účel, pro který byly poskytnuty, nebo než vyžaduje zákon.

 

Zabezpečení

Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před nezákonným zpracováním, například jsme přijali následující opatření;

 • Všechny osoby, které se mohou jménem společnosti Mandersloot’s Expeditie Bedrijf b.v. seznámit s vašimi údaji, jsou vázány mlčenlivostí.
 • Ve všech našich systémech dodržujeme zásady týkající se uživatelských jmen a hesel;
 • V odůvodněných případech pseudonymizujeme a zajišťujeme šifrování osobních údajů;
 • Provádíme zálohování osobních údajů, abychom je mohli obnovit v případě fyzických nebo technických incidentů;
 • pravidelně testujeme a vyhodnocujeme naše opatření;
 • Naši zaměstnanci jsou informováni o důležitosti ochrany osobních údajů.

Práva týkající se vašich údajů

Máte právo na kontrolu, opravu nebo vymazání osobních údajů, které jsme od vás obdrželi. Můžete také vznést námitku proti zpracování všech nebo části vašich osobních údajů námi nebo některým z našich zpracovatelů. Máte také právo na to, abychom údaje, které jste nám poskytli, předali přímo vám nebo vaším jménem jiné straně. Než budeme moci výše uvedeným žádostem vyhovět, můžeme vás požádat o identifikaci.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vámi uděleného souhlasu s tímto zpracováním, máte vždy právo tento souhlas odvolat.

 

Stížnosti

Pokud máte stížnost na zpracování vašich osobních údajů, obraťte se prosím přímo na nás. Pokud se nám ji nepodaří s vámi vyřešit, bude to pro nás samozřejmě velmi nepříjemné. Vždy máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů.

Dotazy:

Pokud máte v důsledku našeho prohlášení o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás!

 

Kontaktní údaje:

Mandersloot’s Expeditie Bedrijf b.v.

‚t Zwarte land 10

3925CK, Scherpenzeel

info@mandersloot.eu