Adatvédelmi nyilatkozat

2023. október 30

A Mandersloot’s Expeditie Bedrijfs bv nagy jelentőséget tulajdonít az Ön személyes adatainak védelmének. Jelen Adatvédelmi nyilatkozatunkban világos és átlátható tájékoztatást kívánunk nyújtani a személyes adatok kezelésének módjáról. 

Minden tőlünk telhetőt megteszünk az Ön adatainak védelme érdekében, ezért a személyes adatokat gondosan kezeljük. A Mandersloot’s Expeditie Bedrijfs bv minden esetben megfelel a vonatkozó törvényeknek és előírásoknak, beleértve az általános adatvédelmi rendeletet is. Ez azt jelenti, hogy mi minden esetben: 

 • Személyes adatait a rendelkezésre bocsátás céljának megfelelően kezeli, ezen célok és a személyes adatok típusa a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban található; 
 • Az Ön személyes adatainak feldolgozása csak azokra az adatokra korlátozódik, amelyek mindenképpen szükségesek az adatkezeléshez; 
 • Kérjük kifejezett hozzájárulását, ha arra szükségünk van személyes adatainak feldolgozásához; 
 • Megtette a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket személyes adatai biztonságának tárolása érdekében; 
 • Ne adja át a személyes adatokat más félnek, kivéve, ha ez szükséges abból a célból, amely miatt azokat kérik; 
 • Tisztában van a személyes adataival kapcsolatos jogaival, felhívja erre a figyelmet, és tiszteletben tartja ezeket a jogokat. 

 

A Mandersloot’s Expeditie Bedrijfs bv- ként felelősek vagyunk az Ön személyes adatainak feldolgozásáért. Ha az Adatvédelmi nyilatkozatunk elolvasása után, vagy általánosabb értelemben kérdése van ezzel kapcsolatban, vagy kapcsolatba szeretne lépni velünk, ezt a jelen dokumentum alján található elérhetőségeken teheti meg. 

 

Vevők vagy szállítók személyes adatainak feldolgozása 

a Mandersloot’s Expeditie Bedrijfs bv a következő cél(ok) ból dolgozza fel : 

 • adminisztratív célokra; 
 • Kommunikáció a megbízással és/vagy meghívással kapcsolatban; 
 • Megrendelés végrehajtása. 

Ezen személyes adatok alapja: A megállapodás szerinti megbízás; 

A fenti cél(ok) érdekében a Mandersloot’s Expeditie Bedrijfs bv a következő személyes adatokat kérheti Öntől: 

 • Név; 
 • Címadatok 
 • Telefonszám; 
 • Email cím; 

a Mandersloot’s Expeditie Bedrijfs bv a fent említett feldolgozás(ok) céljából a következő időtartamig tárolja : 

 • A szerződés időtartama alatt és azt követően a pénzügyi igazgatásban jogszabályi előírások alapján. 

 

A hírlevélre feliratkozók személyes adatainak feldolgozása 

a Mandersloot’s Expeditie Bedrijfs bv az alábbi cél(ok) ból dolgozza fel : 

 • A személy tájékoztatása sajtóközleményeken keresztül. 

Ezen személyes adatok alapja: A hírlevél regisztrációs űrlap; 

A fenti cél(ok) érdekében a Mandersloot’s Expeditie Bedrijfs bv a következő személyes adatokat kérheti Öntől: 

 • Név; 
 • Email cím. 

a Mandersloot’s Expeditie Bedrijfs bv a fent említett feldolgozás(ok) céljából a következő időtartamig tárolja : 

 • A regisztráció időtartama alatt. 

 

Adatok harmadik felek részére bocstása 

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat harmadik félnek átadhatjuk, ha ez a fent leírt célokhoz szükséges. 

Például harmadik felet használunk a következőkhöz: 

 • Az internetes környezet karbantartása; 
 • A (pénzügyi) adminisztráció ellátása; 
 • Hírlevelek és meghívók küldése; 

Soha nem adjuk ki a személyes adatokat más feleknek, akikkel nem kötöttünk adatkezelési megállapodást. Ezekkel a felekkel (feldolgozókkal) természetesen megtesszük a szükséges intézkedéseket az Ön személyes adatai biztonságának garantálása érdekében. Ezenkívül az Ön által megadott információkat nem adjuk át más feleknek, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő és megengedi. Példa erre, hogy a rendőrség nyomozás keretében (személyes) adatokat kér tőlünk. Ebben az esetben együtt kell működnünk, ezért kötelesek vagyunk kiadni ezt az információt. A személyes adatokat harmadik felekkel is megoszthatjuk, ha Ön erre írásos engedélyt ad. 

Az EU-n belül 

Nem adunk ki személyes adatokat az EU-n kívüli feleknek. 

Kiskorúak 

Kiskorúak (16 éven aluliak) személyes adatait csak a szülő, gondozó vagy törvényes képviselő írásbeli engedélye esetén kezeljük. 

Megőrzési időszak 

A Mandersloot’s Expeditie Bedrijfs bv nem tárolja a személyes adatokat hosszabb ideig, mint amennyi ideig szükséges ahhoz a célhoz, amelyre azokat szolgáltatták, vagy a törvény által előírtak szerint. 

Biztonság 

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tettünk személyes adatainak a jogellenes kezeléssel szembeni védelme érdekében, például megtettük a következő intézkedéseket: 

 • Minden olyan személy, aki a Mandersloot’s Expeditie Bedrijfs bv nevében megismerheti az Ön adatait, köteles megőrizni bizalmasságát. 
 • Minden rendszerünkön felhasználónév- és jelszószabályzatunk van; 
 • A személyes adatokat álnevezzük és titkosítjuk, ha indokolt; 
 • A személyes adatokról biztonsági másolatot készítünk annak érdekében, hogy fizikai vagy műszaki problémák esetén visszaállítsuk azokat; 
 • Rendszeresen teszteljük és értékeljük intézkedéseinket; 
 • Munkatársainkat tájékoztatták a személyes adatok védelmének fontosságáról. 

Adataival kapcsolatos jogok 

Önnek jogában áll betekinteni, helyesbíteni vagy törölni az Öntől kapott személyes adatokat. Ön is tiltakozhat személyes adatainak (vagy azok egy részének) általunk vagy valamely adatfeldolgozónk általi kezelése ellen. Önnek joga van ahhoz is, hogy az Ön által megadott adatokat tőlünk saját magának vagy az Ön utasítására közvetlenül egy másik félnek továbbítsuk. Előfordulhat, hogy megkérjük Önt, hogy azonosítsa magát, mielőtt teljesíteni tudnánk a fent említett kéréseket.

Ha az Ön személyes adatait az Ön által adott engedély alapján kezelhetjük, Önnek mindig jogában áll ezt az engedélyt visszavonni. 

Panaszok 

Ha panasza van személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk közvetlenül. Ha Önnel együtt nem találunk megoldást, akkor ezt természetesen nagyon bosszantónak fogjuk találni. Mindig jogában áll panaszt benyújtani a holland adatvédelmi hatósághoz, amely a magánélet védelmével foglalkozó felügyeleti hatóság. 

Kérdések 

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van az Adatvédelmi nyilatkozatunkkal kapcsolatban, forduljon hozzánk!  

Kapcsolatfelvételi adatok

Mandersloot Transport Hungaria Kft.
Szélsö utca 2
HU-2310 Szigetszentmiklós
T: +36 70 881 0680
Info@mandersloot.eu

Készen állva az együttműködésre?

Árajánlat kérése