Na míru šitá přeprava chlazených čerstvých produktů

Logistika čerstvých produktů, jako jsou potraviny, zelenina, ovoce, maso, ryby atd. je složitý proces, a proto je skutečnou výzvou. Vyžaduje špičkový výkon, aby bylo zajištěno, že choulostivé výrobky zůstanou čerstvé v celém logistickém řetězci, a tak si zachovají svou hodnotu. K dosažení a udržení tohoto vysokého standardu nejen dodržujeme mezinárodní pravidla a postupy, ale také uplatňujeme přísné interní postupy a kontroly kvality. Dodržujeme mezinárodní standard kvality, který vyžaduje přísný teplotní režim a znamená, že naši zaměstnanci musí vždy dodržovat hygienické a kvalitativní normy. Jak při skladování, tak při přepravě čerstvých produktů. Průběžně sledujeme různé proměnné a specifické požadavky na jednotlivé položky, jako je např. teplota. Říkáme tomu na míru šitá přeprava chlazených čerstvých produktů

Žádost o cenovou nabídku

Skladování vašich čerstvých produktů při řízené teplotě

V logistice produktů podléhajících zkáze, jako jsou čerstvé potraviny, je požadovaná doba dodání obvykle krátká. Pro optimalizovanou trasu jsou strategicky umístěné sklady klíčové. Společnost Mandersloot nabízí překládku s řízenou teplotou a skladování na strategických místech v Nizozemsku a celé střední Evropě. Vedle teplotně řízeného skladování nabízíme v těchto logistických terminálech další doplňkové služby. Zde mohou být různé čerstvé produkty také:

  • Roztříděny
  • Zabaleny
  • Přebaleny
  • Zapečetěny
  • Označeny
  • Opatřeny cenovkami

Objevte náš logistický balíček produktových skupin

Díky naší rozsáhlé distribuční síti v zemích Beneluxu a v celé střední Evropě můžeme velmi rychle reagovat a dodávat během 36 hodin vaše zboží do obchodu. Děláme to do a z Nizozemska, Belgie, Polska, České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a Bulharska, mezi těmito zeměmi a v jejich rámci.

Další informace

Zajímáte se o možnosti přepravy vašich čerstvých produktů, nebo potřebujete více informací o společnosti Mandersloot obecně? Pokud ano, kontaktujte nás a představíme se vám osobně.

info@mandersloot.eu +420 326 536 555